Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nitelikli

İŞKAMPAVYA: Denizcileşme İçin Her Eve Bir Tekne

Uzun zamandır pek çok kişinin üzerinde çalıştığı, emek verdiği, fedakârlıklarda bulunduğu ve ülkemizin bir adım daha ileri gitmesi için önemli olduğunu bildiği mesele Türkiye’nin denizcileşmesidir. Burada amaç 3 tarafımızı çevreleyen denizlerin tam verimle kullanılmak istenmesi ve halka deniz kültürünün aşılanması, halkı denizle buluşturmaktır. Denizcileşme için halkın bu fikri benimsemesi ve kendinden görmesi çok önemli yoksa yapılan her şey fikri benimseyenler arasında fikir paylaşımı ve iyi temenniler olarak kalacak ve halkla deniz arasındaki yüksek set yerinde duracak. 
Bu seti yıkmak yılda 10 gün deniz tatilleri ya da kültür merkezlerinde, müzelerde geçirilecek birkaç saat ile mümkün olmayacak. Bunlar tamamen etkisizdir demek haksızlık olur, bunu kabul ediyorum. Teşvik edici ve ilham verici etkileri çok büyük ama seti yıkmak için kişinin tekneye ayak basması gerektiğini düşünüyorum. Teorik yerine pratik daha çok başarı sağlayacaktır. Milli bayramlarda savaş gemilerini ziyaret ede…

En Son Yayınlar

Şafaktan önce

Cumhuriyetin İlk Yerli Gemisi: Gölcük Yağ Tankeri

Emine Kıray’ın Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar Kitabının Değerlendirilmesi

Hakan T. Karateke’nin Padişahım Çok Yaşa! (Osmanlı Devletinin Son Yüzyılında Merasimler) Kitabının Değerlendirilmesi

Birkaç şey üzerine

Gece Nöbeti

İlk seferde

Mülteci Botu

Şehirler vardı...

Kömür, daha çok kömür.